Doç. Dr. Konca ŞAHER

Akustik Danışmanı
Doktora Delft Teknoloji Üniversitesi Bina Teknolojisi
Yüksek Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapı Bilgisi
Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık

Çalışma Alanı: Hacim ve Bina Akustiği, Akustik Ölçüm ve Simülasyonlar, Sürdürülebilir Bina Tasarımı ve Binalarda Enerji Performans Değerlendirmesi.