Dr.Öğr. Üyesi Ayhan ENSİCİ

Endüstriyel Tasarım Danışmanı
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım

Çalışma Alanı: Endüstri Ürünleri Tasarımı, Tasarım Yöntemleri, Ürün Tasarımı