Dr. Öğr. Üyesi Sabri GÖKMEN

Mimari Sayısal Tasarım Danışmanı
Doktora Georgia Institute of Technology Design Computing
Yüksek Lisans Digital Design and Fabrication Digital Design and Fabrication
Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık/Mimar

Uzmanlık Alanı: Tasarım Araçları ve Teknolojisi, Sayısal Tasarım.