İmalat  İnşaat  Makine  Mimarlık  Mobilya  Tekstil

Aydınlatma Tasariminda Güncel Yaklaşımlar ve Well Standartı

9 Kasım 2022 tarihinde, “Recent Trends and WELL Standards: Lighting Design” panel hibrit (çevrimiçi ve yüz yüze) olarak, konularında uzman beş farklı aydınlatma tasarmcısının katılımıyla gerçekleşmiştir. Prof. Dr. Banu Manav’ın moderatörlüğünde yapılan uluslarası panele 5 farklı ülkeden toplam 45 kişi  katılım sağlamıştır.