Aydınlatma Tasariminda Güncel Yaklaşımlar ve Well Standartı

İmalat  İnşaat  Makine  Mimarlık  Mobilya  Tekstil

9 Kasım 2022 tarihinde, “Recent Trends and WELL Standards: Lighting Design” panel hibrit (çevrimiçi ve yüz yüze) olarak, konularında uzman beş farklı aydınlatma tasarmcısının katılımıyla gerçekleşmiştir. Prof. Dr. Banu Manav’ın moderatörlüğünde yapılan uluslarası panele 5 farklı ülkeden toplam 45 kişi  katılım sağlamıştır. Günümüzde aydınlatma tasarımı yaklaşımının, teknolojideki gelişmeler, insan odaklı aydınlatma tasarımı ve benzeri kavram ve konular üzerinden, proje ve uygulama örnekleriyle ele alındığı  panelde Noor Traboulsi “Challenges In Well Certification Process For Interior Lighting Applications” başlıklı sunumu, Aylin Aydın Overview Of The Well Building Certification
Light” başlıklı sunumlarını yapmışlardır.

Panelde, Mustafa Akkaya, Zeynep Kaban ve Sabine De Schutter “teknolojideki hangi gelişmeleri aydınlatma tasarımındaki güncel yaklaşımlar olarak değerlendirdiklerini, yaptıkları tasarımlarda bu yenilikleri nasıl kullandıklarını ve aydınlatma tasarımının geleceğini nasıl gördüklerini” yurtiçi ve yurtdışında yaptıkları uygulama ve proje örnekleri üzerinden paylaşmışlardır.

İnsan odaklı aydınlatma tasarımın önemini vurgulayan bilimsel araştırmalar ile güncel uygulamalar ve aydınlatma sistem tasarımlarının birlikte nasıl kullanıldığını tartışmaya açan panelde, ışığın görsel ve görsel olmayan etkilerinin insan bedenine etkisi, aydınlatma enerjisi tüketiminin tasarımlarda ele alınması gerekliliği de, panelde vurgulanan ve öne çıkan konular arasında yer almaktadır.